nia nicci is having chloe cherry on her top.sex slide your hard cock between my tiny little feet.
mature housewife in stockings gets her. xxvideos.one
https://smellslikeafish.com

Usaha berterusan lindungi kanak-kanak, wanita

Pada 30 September 2021 baru-baru ini, Jawatankuasa Pilihan Khas Hal Ehwal Wanita dan Kanak-Kanak dan Pembangunan Sosial telah mengadakan Mesyuarat yang ke-3 pada tahun ini.

2. Rumusan keputusan mesyuarat:

2.1 Pembentangan oleh Pesuruhjaya Kanak-Kanak, SUHAKAM mengenai Penubuhan Suruhanjaya Bebas Kanak-Kanak (SBKK).

a. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) akan menyediakan kertas kajian yang memperincikan mekanisme Penubuhan Suruhanjaya Bebas Kanak-kanak (SBKK). Oleh yang demikian ahli jawatankuasa telah bersetuju untuk memberikan tempoh masa selama dua minggu untuk perkara ini diselesaikan sebelum dibawa semula ke dalam mesyuarat seterusnya.

Jawatankuasa Pilihan Khas Hal Ehwal Wanita dan Kanak-Kanak dan Pembangunan Sosial bermesyuarat kali ke-3 pada tahun ini pada 30 Septembar lalu.

2.2 Pembentangan oleh Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia Mengenai Status Perluasan Mahkamah Jenayah Seksual Kanak-Kanak (JSKK).

b. Melihat kepada desakan keperluan penambahan Mahkamah Jenayah Seksual Kanak-Kanak perlu kerana peningkatan kes yang tinggi direkodkan di setiap negeri, saya selaku Pengerusi dan beberapa ahli Jawatankuasa Pilihan Khas ini berhasrat dan akan memohon untuk membuat kunjungan hormat kepada YAA Ketua Hakim Negara untuk berbincang dan mencari jalan penyelesaian kepada isu-isu yang dibangkitkan termasuk meningkatkan bilangan
perjawatan khusus pegawai kehakiman gred Jusa C bagi Hakim Mahkamah JSKK, membangunkan kapasiti dan memperkuatkan kerjasama pelbagai agensi untuk mempercepatkan penyelesaian kes.

2.3 Pembentangan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengenai Jawatankuasa Keganasan Rumah Tangga.

c. Tiga jawatankuasa kerja telah dibentuk di bawah Jawatankuasa Menangani Keganasan Rumah Tangga (JMKRT) iaitu Jawatankuasa Advokasi dan Pembangunan Kapasiti, Perlindungan dan Data yang menjadi model yang baik dalam menampilkan sinergi antara agensi dan NGO terlibat.

Hala tuju penubuhan Jawatankuasa ini bagi tujuan memperhalusi tindakan serta mekanisme perlaksanaan dan
pengendalian kes secara holistik dan efektif termasuk menambah baik aspek advokasi, perlindungan dan pelaporan data.

Mesyuarat bersepakat untuk melibatkan ahli-ahli Jawantankuasa Pilihan Khas Hal Ehwal Wanita dan Kanak-Kanak dan Pembangunan Sosial sebagai pemerhati di dalam JMKRT.

Untuk mesyuarat yang akan datang Jawatankuasa Pilihan Khas Hal Ehwal Wanita dan Kanak-Kanak dan Pembangunan Sosial telah mencadangkan agar menjemput NGO dan pihak berkepentingan lain untuk turut hadir ke dalam
perbincangan seterusnya.

Saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada semua ahli dan pihak yang terlibat dan hadir memenuhi jemputan pihak Jawatankuasa Pilihan Khas. Semoga peranan dan fungsi Jawatankuasa Pilihan
Khas akan diperkasakan dan dimartabatkan lagi.


Datuk Seri Azalina Othman Said

Pengerusi Jawatankuasa Pilihan Khas Wanita Dan Kanak-Kanak Dan Pembangunan Sosial

Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia

2 Oktober 2021

Get real time updates directly on you device, subscribe now.